Mystický Avalon

Co je vlastně "Mystický Avalon"? Fyzické místo nebo jen legenda? Je to zvláštní místo, ze kterého se v posledních desetiletích stala pohanská mecca Anglie. Mystický ostrov, pohanská mecca a novodobé území bohyně. Údajné léčivé prameny a posvátná hora Tor. Nejstarší kostel na Britských ostrovech a hrobka krále Artuše. Keltské kolo roku - staré pohanské svátky: na čem jsou založeny a jak se slaví? Novodobé chrámy bohyně - co se tam děje? Jak mohou archetypy bohyně podpořit současné ženy v dnešní společnosti?

mysticky-avalon-01

Skutečná pohádka s dobrým koncem ...

Asi každému se něco vybaví při slovech Artuš, Morgana, Avalon... Nicméně málokdo ví, že Avalon není jen bájná země kněžek Bohyně, ale i fyzické místo v Anglii kde můžete objevit mnohé.

Když jsem poprvé procházela uličkami tohoto malého městečka jihozápadní Anglie, připadala jsem si jako Alenka v říši divů! Víly, bohyně, magie, indiáni, zelení mužíci, draci, jednorožci... Byla jsem úplně plná všeho, co se kolem mě děje. A překvapená, že takové místo opravdu existuje. Chtěla jsem se podělit o tyto kouzla i s ženami v Čechách a na Slovensku a tak jsem začala dělat pouti na toto opravdu mystické místo. Doprovázím ženy na cestách do Avalonu, procházíme přes mlhy, děláme rituály, po večerech sdílíme ženské příběhy a jen tak si užíváme téměř surrealisticky krásnou krajinu. Co mě překvapuje je, že i po tolika letech, si tam vždy najdu nějaké nové kouzlo...

AVALON - tajemný ostrov opředený mnoha legendami, místo, kde je možné cokoliv. Podle tradice je to místo posledního odpočinku Krále Artuše. Tam čeká na den, kdy bude povolán zpět, aby pokračoval v hledání sv. Grálu.

Avalon je však ještě něčím jiným. Je to místo, kde se věčnost dotýká Země, je branou mezi světy - vstupní branou do Podsvětí Bohyně, kde se pobouzejí duše mrtvých a očekávají své znovuzrození, aby se pak transformovaly a znovu narodily.

mysticky-avalon-07

Ostrov jablek (The Isle of Apples)

Avalon znamená v překladu "Ostrov jablek", ostrov ovoce zasvěceného Bohyni. Podle legend keltští králové přijímali od Bohyně "jablka nesmrtelnosti", aby s ní mohli odejít žít do útrob hor. Jablko bylo dáváno králi Británie i jako projev posvátného manželství s Bohyní Země. Rozkrojení jablka napříč odhaluje magický pentagram jádra, Bohyni Podsvětí skrytou uvnitř Matky Země. Tato pěticípá hvězda v kruhu byla i mezi egyptskými hieroglyfy - jako symbol podzemního místa zrodu a transformace. Do dneška se zachovalo ještě několik jablečných sadů, které pokrývají nejníže položené úbočí dnes již neviditelného ostrova Avalon.

V dnešní době tato oblast prožívá aktivní znovuzrození pohanského náboženství včetně druidizmu a uctíváním Matky Bohyně. Město Glastonbury je oblíbeným poutním místem a každoročně se zde koná Festival Bohyně s mezinárodní účastí. Také se zde nachází jedinečný chrám Bohyně, a v jeho posvátných prostorách je možné meditovat, modlit se, učit se, tvořit a oslavovat. Na tomto místě jsou uctívány keltské bohyně spojené s Avalonem a jednotlivými ročními obdobími.

mysticky-avalon-09

Chrám Bohyně v Glastonbury je možná první chrám zasvěcený jménem ženského božství za posledních 2000 let! Je to nádherné místo pro meditaci, modlidby, tance a rituály. Chrám navazuje na tradici avalonských kněžek (z nichž nejznámějším byla právě Morgan le Fay) a dnes se v něm vyučuje a po absolvování tříleté intenzivní školy jsou zasvěcovány nové kněžky. Věnují se poznávání ženských archetypů, zkoumání všech podob Bohyně v sobě samé ale i ve vnějším světě a přijímají schopnost ovládat dávné umění posvátných rituálů a ceremonii.

Chrámem to však nekončí! V Avalonu najdeme i další pradávná poutní místa. Nejznámnejšie místo je snad Chalice Well and Gardens, prastarý léčivý pramen, jehož načervenalá voda za století vyléčila údajně množství chorob a neduhů. Naproti se nachází i méně známý bílý pramen, který vytéká do jedinečného podzemního chrámu, postaveného podle sakrální geometrie, v jehož kamenných nádbách se můžeme vykoupat. Červená voda symbolizuje ženský prvek - měsíční krev, porod, život. Bílá voda představuje mužský prvek - plodné semeno, jasnost, záměr. V místě, kde se tyto dva prameny setkávají, vzniká magický bod, kde se symbolicky spojuje ženská pokrevní linie a linie semene a je uctěn symbolem zvedající se energie kundalini. Tanec milenců, tanec dvou hadů, tanec lásky...

mysticky-avalon-10

Dále nás pouť vede na posvátnou horu Tor, kde se křižují geomantické linie Máří Magdaleny a sv. Michaela. Hora je unikátní svým tvarem a je to největší 3D labyrint na světě. Když pečlivě následujeme mapy, můžeme projít všemi vrstvami labyrintu až do magického bodu ve středu. Cesta jedním směrem však trvá 6-7 hodin a proto není součástí běžného programu. I jednoduchá cesta na vrchol kopce je však zážitkem, nejen díky úchvatnému výhledu, ale i díky výrazné mužské archetypální energii, kterou zde je možné cítit. Věž na kopci představuje symbolickou bránu mezi "obyčejným Glastonbury" a "mystickým Avalonem". Když rituálně procházíme věží, máme příležitost nechat silný vítr odfouknout všechno, co nám v životě zamlžuje zrak, abychom mohli vidět sebe i okolí v pravdivém světle.

mysticky-avalon-08

Další křižovatku "dračích linií" země najdeme v Glastonbury Abbey - nejstarší křesťanský kostel v Anglii, kde je údajně pohřben král Artuš s královnou Guinevrou. Opatství se nachází na místě původní pohanské svatyně s nejstarší křesťanskou kaplí. Údajně ji založil Josef z Arimatie, když do Glastonbury přišel s 10 letým Ježíšem. Opatství je také kulisou pro několik světoznámých příběhů lásky - místem rozjímání Máří Magdalény, která zde údajně trávila hodně času po ukřižování Ježíše, když žila a kázala převážně na jihu Francie. O tomto ohledu zcela jasně svědčí i název ulice v Glastonbury s názvem Magdalene Street. Nedaleko se nachází přímo i Kaple Sv. Máří Magdalény, která je sice velmi prostá, ale s nádhernou léčivou energií a atmosférou.

Avalon nabízí i další kouzelné místa např. 1000 let staré stromy Gog a Magog na druhé straně hory Tor, které představují nádherné propojení mužské a ženské energie nebo posvátný Hloh, který údajně zasadil ještě Josef z Arimatie.

Každopádně závoj mezi obyčejným světem a světem kouzel a mystiky je zde mimořádně tenký a množsví lidí tu mívá vize a vhledy. Kromě toho je možnost ochutnat život v místě, kde pohanské přírodní náboženství není nic exotického, ale je základem každodenního života obyvatel. Pohanské svátky tu znají nejen v Chrámu, ale setkáme se s nimi i ve výlohách obchůdků a množství žen, které jsem doprovázela na cestě do Avalonu, zde cítili "konečně jsem doma".